นิทานใต้ต้นไม้

นิทาน

นิทาน

นิทานใต้ต้นไม้

เดินทางมาจนถึงเล่มสุดท้ายแล้ว สำหรับชุด นิ ท า น และการ์ตูนแอนิเมชั่น “ตามคำพ่อ” โดย เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ

ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดรวม ๗ เล่ม เพื่อให้เด็กๆ อายุ ๔-๖ ปี และอายุ ๗-๙ ปี ได้เรียนรู้ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมสร้างแรงบันดาลใจน้องๆ สามารถนำข้อคิดและคติสอนใจไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป บาคาร่า

โดย นิ ท า น เล่มที่ ๗ นี้ ผู้แต่งได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์

และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง”

เนื้อหาของ นิ ท า น บอกเล่าเรื่องราวของเด็กสองคนที่มีจิตใจดี ตั้งใจทำสิ่งดีๆ ให้กับครอบครัวและเพื่อนบ้าน ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์สุจริต คือ

พื้นฐานที่สำคัญของการทำความดี ถือเป็นแนวทางในการตัดสินใจทำความดีที่บริสุทธิ์และงดงามอย่างแท้จริง โดยนอกจากน้องๆ จะได้เพลิดเพลินกับการอ่านเรื่องราวๆ

ที่สนุกสนานแล้ว ยังจะได้สนุกไปกับการวาดภาพระบายสีตัวการ์ตูนใน นิ ท า น รวมถึงตกแต่งหนังสือด้วยสติ๊กเกอร์สีสันสดใส เพื่อเติมเต็มจินตนาการของน้องๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทางเครือข่ายสานต่อที่พ่อทำยังคงต่อยอดในการนำสมุด นิ ท า น และดินสอสี นิ ท า น ตามคำพ่อไปมอบให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเด็กรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน

หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ ซึ่งไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ รวมทั้ง ยังเปิดโอกาสให้มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีความต้องการ

สมุดนิทานตามคำพ่อ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง แฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมุด นิ ท า น เรื่อง “นิทานใต้ต้นไม้” ได้ทางแฟนเพจสานต่อที่พ่อทำ fulfillingfatherslegacy

และเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ ความยาว ๓ นาที ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณแหล่งที่มา teen.mthai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>